Vårt arbete mot sexuell exploatering och våld

 

Vi arbetar för att människor fritt ska kunna utforska och njuta av sin sexualitet. Men tyvärr finns det personer i samhället som inte är fria. Dessa personer kan befinna sig i en utsatt situation där de faller offer till sexhandel eller sexuella övergrepp. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att förhindra sexuell exploatering och våld samt vart du kan vända dig om du eller någon du känner blir utsatt för detta.

PANIKLÄMNA SIDAN!

Våga bryta tystnaden!

Människohandel förekommer i många former. Både män och kvinnor, flickor och pojkar utsätts på olika sätt för detta i Sverige. Men de som oftast faller offer för sexhandeln är kvinnor. Vanligtvis rör det sig om kvinnor som befinner sig i en utsatt situation vilket försvårar möjligheterna att bryta tystnaden. Individer kan ibland tvingas sälja sina kroppar och vända sig till prostitution på grund av sina omständigheter. Detta kan till exempel vara: Fattigdom, hemlöshet, psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk. Allt för ofta tvingas många av kriminella nätverk till prostitution och människohandel. Ofta i samband med hot och våld. Därför är det oerhört viktigt att ingripa om du misstänker prostitution eller människohandel.

Misstänker du prostitution?

Om du misstänker prostitution är det viktigt att du ingriper. Detta kan du göra genom att kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 . Är situationen akut eller våldsam rekommenderar vi att ringa 112. Alla tips och bevis är viktiga pusselbitar som behövs för att kunna hjälpa utsatta personer.

Om du ser eller hör något i våra verksamheter som väcker dina misstankar kan du utöver detta kontakta personalen på plats, ringa oss på +46 31 50 80 55 eller sända in tips via vårt onlineformulär. Detta ger oss möjligheten att agera så snabbt som möjligt!

 

Tvingas du till eller vill ta dig ur prostitution?

Om du tvingas till sexköp eller om du på grund av dina omständigheter blivit tvungen att sälja din kropp finns det myndigheter och ideella organisationer du kan vända dig till:

 

Mikamottagningen

Om du har sex mot ersättning, skadar dig själv med sex eller är offer för människohandel i sexuellt syfte kan du kostnadsfritt vända dig till Mikamottagningen i Göteborg. Verksamheten är HBTQ-diplomerad och erbjuder dig samtal, stöd och praktisk hjälp för att förändra din situation. Mikamottagningen har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Hit kan man även vända sig till för stöd om du är orolig för en vän, partner, familjemedlem eller någon annan i din omgivning.

GÖTEBORG:
Hemsida:
Mikamottagningen i Göteborg
Telefon:
 +46 20 32 73 28
E-post: mikamottagningen@socialcentrum.goteborg.se

 

STOCKHOLM:
Hemsida:
Mikamottagningen i Stockholm
Telefon:
+46 85 08 255 01
E-post: mikamottagningen@stockholm.se

 

Evonhuset

Är du över 15 år och befinner dig i Malmö kan du vända dig till Evonhuset. De arbetar och ger stöd till personer som fallit offer för människohandel, prostitution eller använder sex som ett skadebeteende. Evonhuset är en HBTQ-Certifierad verksamhet och öppen för alla. Hit kan även anhöriga och närstående söka stöd.

MALMÖ:
Hemsida:
Evonhuset i Malmö 
Telefon:
 +46 20 35 40 40
E-post:

 

Finns det stöd för de som vill sluta köpa sexuella tjänster?

Du som köper sexuella tjänster, lider av sexmissbruk eller har ett osunt förhållande till pornografi kan vända sig till KAST-verksamheterna. KAST har tystnadsplikt och erbjuder stöd i form av samtalsbehandling och rådgivning. Man kan få stöd via deras telefonnummer, e-post eller genom att besöka verksamheten. På KAST kan du vara anonym och få individuellt stöd eller i sällskap med närstående.  Anhöriga kan också ta kontakt och få stöd av KAST även om personen i fråga inte har kontakt med KAST. 

 

KAST-Verksamheterna

GÖTEBORG:
Hemsida:
KAST GÖTEBORG
Telefon:
031-367 91 95
E-post:
kast@socialcentrum.goteborg.se

 

MALMÖ:
Hemsida:
KAST MALMÖ (Evonhuset)
Telefon:
020-35 40 40

 

Kunskap ger oss förutsättningar

Genom att fortbilda vår personal skapar vi förutsättningar för att tidigt upptäcka och motverka människohandel och sexhandel. En av verktygen i vår personalutbildning mot sexhandel är Jämställdsmyndighetens webbutbildning om Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Utbildningen finns tillgänglig för alla som är intresserade och ger redskap för att identifiera utsatta individer. Dessutom ges råd på hur man på bästa sätt ska agera samt bemöta utsatta personer.

Vi uppmanar yrkesverksamma i riskverksamheter såsom erotiska biografer och hotellverksamheter, samt privatpersoner att gå utbildningen. Kunskap är det bästa verktyget i kampen mot sexhandeln.

Utbildning mot prostitution och människohandel

Hitta hit

Porrbio - Vuxenkul Backaplan
Färgfabriksgatan 3
417 24 Göteborg

Ring oss

Mejla oss

Öppettider

Måndag-Torsdag 10:00-23:00
Fredag 10:00-23:30
Lördag 11:00-23:30
Söndag 11:00-23:00